Yönetim ve Organizasyon

AKADEMİK KADRO
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Dr. ALİ HACIBEKTAŞOĞLU
Bölüm Başkan Yrd.Öğr. Gör. Ensar ÖZBİLGİ
Bölüm Başkan Yrd.Öğr. Gör. Nevzat TORUN
Bölüm Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Dr. Mehmet BAKIR
Bölüm Öğretim Elemanı: Öğr.Gör. Selma ÖZBİLGİ
Bölüm Öğretim Elemanı: Öğr.Gör. Zeynep KAZANCI BAŞARAN

Dünyada ve Türkiye'de gerek küreselleşme gerekse Avrupa Birliği süreci paralelinde yönetim ve organizasyonun önemi katlanarak artmaya devam etmektedir. Yönetim ve Organizasyon Bölümü, kaynakları etkin, verimli, ekonomik ve rasyonel kullanarak belirlenmiş amaçlara birlikte ulaşabilmek için organizasyonlar oluşturmak hedefiyle kurulmuştur. Bu minvalde bölümümüzün amacı; özel ve kamu sektörü işletmelerinin değişik yönetim kademelerinde çalışan yönetici ve diğer personele, yönetim ve organizasyon alanında çağdaş bir yönetim perspektifi kazandırarak onların analitik, teknik, kavramsal, karar verme ve insan ilişkileri yetkinliklerini geliştirmektir.

Yönetim ve Organizasyon Bölümüne bağlı programlar;