Müdür Mesajı

Sevgili Öğrenciler;
 
Ülkemizin modernleşme çabaları arasında eğitimin her zaman özel bir yeri olmuş ve eğitim, topluma daha iyi yaşam seviyesi sağlayan dinamik bir sosyal faktör olarak kabul edilmiştir. Eğitim-öğretim kurumlarının en üst halkası olan üniversitelerin toplumsal yaşamda ayrı bir önemi bulunmaktadır. Üniversitelerin yalnızca yükseköğrenim kurumları olduklarına ilişkin yaygın algı yerini sosyo-ekonomik kalkınmanın da önemli bir motor gücü oldukları görüşüne bırakmıştır.

Meslek yüksekokulları, ülkemiz sanayisinin ve hizmet sektörünün en fazla ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını karşılayacak en önemli eğitim kurumları olarak görülmektedirler. Bu doğrultuda faaliyet gösteren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun misyonu, kamu ve özel sektörde yönetimsel sürece yardımcı ve hizmet sektöründe çalışacak nitelikli meslek elemanları yetiştirmek ve bu sayede ülkemizin sosyo-ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlamaktır.

Meslek Yüksekokulumuz misyonu ve ilgili sektör talepleri doğrultusunda Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Lojistik, Dış Ticaret, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği olmak üzere yedi programda eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun birer öğrencisi ve mezunu olmanın ayrıcalığı ve yaratacağı farkla  siz değerli öğrencilerimize yaşamlarında sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum.
 
                                                                            Dr. Öğr. Üyesi Vildan YAVUZ AKINCI
Müdür