İşletme Yönetimi


İşletme Yönetimi programının amacı, günümüz işletmelerin ihtiyaçlarına paralel olarak işletme bölümünün kapsadığı alanlar içerisinde bireylerin mesleki ve teknik eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve işletmelerin yönetimi konusunda, üst yönetime katkı verebilecek meslek elemanları yetiştirmek, kamu veya özel sektör içerisinde bulunan büyük ve küçük işletmeler için finans ve yönetim açısından donanımlı öğrencileri yetiştirmektir. Ayrıca bu programla, girişimcilik potansiyeli olan bireylerin girişimcilik ruhlarını açığa çıkarmak, iş bulabilmenin yanında iş kurabilmeyi de seçenek olarak sunmak ve bu konuda beceri ve davranış kazandırmak da hedeflenmektedir. Böylece, mezun olan öğrencilerimiz çeşitli işletmelerde yönetim, finansman ve muhasebe konusunda çalışabilecek donanıma sahip olacak hem de onların girişimci bir birey olmaları ile diğer insanlara iş alanları açılmasına imkan sağlayacaklardır.
İşletme yönetimi önlisans programını başarıyla bitirmiş olan mezunlar kişiler, kamu ve özel sektörde çeşitli yönetim kademelerinde çalışırlar. Programın mezunları pazarlama, satış, muhasebe, finans, denetim ve insan kaynakları gibi çeşitli alanlarda görev yapabilirler ve birçok kurum içerisinde pazarlama, insan kaynakları, finans, alım-satım gibi alanlarda kendilerine yer bulabilirler.
 
Üst Derece Programlarına Geçiş

Öğrenciler, programdan başarı ile mezun olmaları durumda ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

Ön lisans programından mezun olan öğrenciler için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile tercih yapılabilecek lisans programları
 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonomi ve Finans
 • Finans ve Bankacılık
 • İşletme
 • Lojistik Yönetimi
 • Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • Sağlık Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası İşletme Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile tercih yapılabilecek Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ile İşletme Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programları; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programları; İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programları 
(Programların 5. yarıyılına fark dersleri almadan kayıt yapabilecektir.) 
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Turizm İşletmeciliği
 • Uluslararası İlişkiler
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile tercih yapılabilecek Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ile İşletme Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programları; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programları; İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programları 
(Programların 5. yarıyılına fark dersleri alarak kayıt yapabilecektir.) 
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Havacılık Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
 • Sağlık Yönetimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri