Dış Ticaret

AKADEMİK KADRO
Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Dilek GÖNÇER DEMİRAL 
Bölüm Başkan Yrd: Öğr. Gör. Selma BAKIR
Bölüm Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Recep COŞKUN
 
Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle dış ticaret ve ilişkili konular çerçevesinde nitelikli dış ticaret uzmanlarına ciddi anlamda ihtiyaç duyulmaktadır. Asya ve Avrupa’yı birçok taşıma şekli ile destekleyen rol alabilen bir ülke konumundadır. Komşu ülkelerin üretim merkezlerine dahi ev sahipliği yapmaktadır. Ülkeler arasında karşılıklı bağımlılık giderek artmış, ekonomik ve ticari ilişkiler ülkelerin büyüme ve kalkınmasında en büyük etken durumuna gelmiştir. 

Dış Ticaret Bölümüne bağlı programlar;