Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

AKADEMİK KADRO
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Seyhan DAŞTAN KARADOĞAN
Bölüm Başkan Yrd: Öğr. Gör. Neval DEMİRCİ

Günümüz iş dünyasının amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için en temel ihtiyacı nitelikli elemandır. Büro Hizmetleri ve Sekreterlik bölümü hem kamu hem de özel sektör içerisindeki idari faaliyetlerin merkezinde yer almaktadır. Öğrencilerimize alanlarında etkin ve verimli olabilecekleri gerek kamu sektöründe gerekse özel sektör de önemli görevler üstlenebilecekleri bir eğitim öğretim faaliyeti gerçekleştirmekteyiz. Bu anlamda bölümümüz kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan çağın gerektirdiği teknik, teknolojik, bilimsel ve çağdaş bir anlayışla, nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiştir.

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümüne bağlı programlar;