Haber ve Bilgi Paylaşımı için Online Sınıf Kodları

28 Mart 2022 Pazartesi

Üniversitemiz kalite çalışmaları kapsamında en önemli paydaşlarımızdan birisi olan öğrencilerimizin görüş ve önerilerinin etkin ve verimli bir biçimde alınması ve öğrencilerimizin kalite süreçlerine katılım düzeyinin artırılması amacı ile Yüksekokulumuz bütün program ve sınıflarında haber ve bilgi paylaşımı için online sınıflar oluşturulmuştur. Classroom kodları için tıklayınız.
 

Hızlı Erişim