Ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden öğrencilerin Dikkatine

07 Mart 2023 Salı

 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti İadesi
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 03.03.2023 Tarih ve 129 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; 6.02.2023 tarihinde Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeni ile ailesinin ya da kendisinin ikameti OHAL ilan edilen 11 ilde bulunan ve Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin (Yabancı uyruklu öğrenciler hariç) 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı katkı payı ve öğrenim ücreti Devlet tarafıdan karşılanacaktır. Bu kapsamda;

1-Olağanüstü hal ilan edilen illerde ikameti bulunan öğrencilerimizin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi öğrenim ücreti/katkı payını yatırmış olanlar, 
2- Olağanüstü hal ilan edilen illerde ailesi ikamet eden öğrencilerimiz,
Başvurularını aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya  elektronik olarak oidb@erdogan.edu.tr  adresine elektronik olarak yapılabilecektir. Katkı Payı Öğrenim Ücretinin iade edilmesi için son başvuru tarihi 17 Mart 2023tür. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
           - Katkı Payı Öğrenim Ücreti İade Formu  tıklayınız
           - Öğrenim ücreti/katkı payının yatırıldığına dair dekont
            -Vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)

Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Hızlı Erişim