Dış Ticaret

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Recep COŞKUN
Tanıtım:Dış Ticaret Programı’nın amacı; büyüyen firmaların ulaşmayı   hedefledikleri kaliteyi yakalayabilmek, dış pazarlarda rekabet edebilmek ve   Gümrük Mevzuatı’na uygun çalışmayı gerektiren tüm ithalat ve ihracat   işlemlerini içeren ticari çalışma hayatı için hızla globalleşen bir dünyada   Türk ekonomisinin artan dış ekonomik ilişkilerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli   insan gücünü yetiştirmektir.Dış ticaret programı 4 yarıyıldan (2 yıl) oluşmakta olup;   eğitim dili  Türkçedir. Bu programı   bitirebilmek için öğrencilerin en az toplam 120 AKTS kredisini tamamlaması   gerekmektedir.

 

Teknik içeren teorik ve pratik (uygulamalı) derslerin yanısıra   mesleki yabancı dil ve bilgisayar bilgi-becerisi verilmektedir. Programımızda   eş zamanlı olarak, işlenen teorik derslerin arkasından aynı hafta içerisinde   önceden planlanmış olan uygun işyerlerinde staj yapma olanağı sağlanacaktır.   Bununla birlikte temel ve intibak derslerinin    yanında mesleki tüm dersler Türkçe işleneceği için öğrencilerin mezun   olduktan sonra mesleklerine daha kolay uyum sağlayacağı öngörülmüştür.

 Program Çıktıları:

 

Dış Ticaret Ön-lisans Programını   başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere   sahip olacaklardır:

 • İş yaşamının gereklerini yerine getiren dış ticaret uzmanı yeteneklerine sahip olmak.
 • Dış ticaret ile ilgili belgelerin neler olduğunu bilmek ve düzenleyebilmek.
 • Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumların neler olduğunu ve hangi faydaları sağladığını bilmek.
 • Dış ticaret ile ilgili mevzuata hakim olmak.
 • Dış ticaret ortamında uluslar arası rekabet unsurlarından ve pazarlama tekniklerınden haberdar olmak.
 • Dış ticarette kullanılan ulaştırma modları ve ödeme şekillerinden haberdar olmak.
 • Dış ticarette kullanılan teslim şekillerinin ne olduğunu ve aralarındaki farkları bilmek.
 • Dış ticaretle bağlantılı risk kavramı ve unsurlarını bilmek, koruyucu önlemler ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Bağımsız, proaktif, girişimci ve yaratıcı fikir kullanarak gerçek iş ortamında çalışma becerisine sahip olmak.

 

 

Yatay Geçiş Olanakları:Bu programa kaydolan öğrenciler bu konuda yönetmeliğin   öngördüğü şartları sağlamaları durumunda gerek aynı üniversite içindeki ve   gerekse   farklı üniversitelerin Meslek Yüksekokulu   Programları arasında yer alan Dış Ticaret Bölümlerine yatay geçiş imkanlarına   sahiptirler. 
 Dikey Geçiş Olanakları:İki yıllık ana eğitimlerini tamamlamaya hak kazanan   öğrenciler; Yüksek Öğrenim Kurumunun yapmakta olduğu Dikey Geçiş Sınavında   başarılı oldukları takdirde, üniversitemizin İktisadi ve İdari İlimler   Fakültesi bünyesinde yer alan İşletme ve    İktisat  bölümlerine; farklı   üniversitelerde yer alan Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman,   Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat,   İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi,   Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası   İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası   Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümlerine devam edebileceklerdir. 
Yurt Dışı Eğitim Olanakları:Öğrencilerimiz Erasmus hareketliliği projesi ve yurt dışı   üniversitelerle olan anlaşmalar yoluyla eğitim sürelerinin 1 yılını yurt   dışında okuma imkanına sahiptirler. 
Kariyer Olanakları:Dış Ticaret   mezunları;

 

 • KPSS’ ye girip Gümrük Uzmanı olabilirler.
 • Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürlükleri’nde çalışabilirler.
 • Muhafaza memuru, Onay servisi memuru, Muayene memuru olabilirler.
 • Gerekli sınavlara girerek önce Gümrük Müşavir Yardımıcısı, daha sonra da Gümrük Müşaviri olabilirler.
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda (DTM) Dış Ticaret Uzmanı veya Yardımcısı olarak çalışabilirler.

 

 
 Faydalı Linkler:T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığıhttp://www.dtm.gov.tr

 

bilgiedinme@ekonomi.gov.tr

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme   Etüd Merkezi

http://www.igeme.org.tr

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

http://www.gumruk.gov.tr

bilgiedinme@gumruk.gov.tr

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

http://www.hazine.gov.tr

ABD Ticaret Müsteşarlığı Türkiye

http://www.buyusa.gov/turkey/tr/

Türkiye İstatistik Kurumu

http://www.tuik.gov.tr/

bilgi@tuik.gov.tr

Türk Dış Ticaret Vakfı

http://www.tdv.org.tr/

info@tdv.org.tr

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu

http://www.deik.org.tr/pages/TR/DEIK_AnaSayfa.aspx?IKID=10

info@deik.org.tr

Ege Bölgesi Sanayi Odası

http://www.ebso.org.tr/

info@ebso.org.tr

İzmir Ticaret Odası

http://www.izto.org.tr/IZTO/TC

info@izto.org.tr

İstanbul Sanayi Odası

http://www.iso.org.tr

İstanbul Ticaret Odası

http://www.ito.org.tr/wps/portal

Ankara Sanayi Odası

http://www.aso.org.tr

Ankara Ticaret Odası

http://www.atonet.org.tr/yeni/

Yaşar Dış Ticaret

http://www.yasardis.com.tr/

info@yasardis.com.tr

Özken Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık

http://www.ozkengumruk.com.tr/

info@ozkengumruk.com.tr