2019-20 Öğretim Yılı Sonunda 2. Ek Sınav Hakkını Kullanacak Önlisans Öğrencileri

12 Ağustos 2020 Çarşamba

2019-2020 Eğitim Yılı sonunda azami sürelerini tamamlayan önlisans öğrencilerinin 1. Ek sınavları 20-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılmış olup 2. Ek Sınavlar 10-16 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrencilerin başarısız oldukları dersler, kanun metni ve uygulama esasları aşağıda verilmiştir.

Sınavların yapılış şekli, tarih ve saatleri akademik birimlerden öğrenilecektir.

Azami öğrenim süresini dolduran öğrenci listesi  ve dersler -1. Ek sınav sonuçları listesi için tıklayınız.
 
Listede öğrencilerin hangi derslerden 2. Ek sınava girme hakkı bulunduğu, hangi derslerden sınav hakkı bulunmadığı belirtilmiştir. Sınavlara girme hakkı olduğu halde listede isimleri bulunmayan/derslerinde herhangi bir hata bulunan/eksik-fazla dersi bulunan  öğrencilerin kayıtlı oldukları akademik birim öğrenci işlerine veya daire başkanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ek Sınavlar hakkında açıklama
*Öğrencilere devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar 1’inci ek sınav ve 2’inci ek sınav olmak üzere iki ayrı oturumda yapılacak olup öğrenciler, 1’inci ek sınavlarda başarısız oldukları derslerden 2’inci ek sınavlara katılabileceklerdir.
*Öğrenciler hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği derslerden ek sınavlara giremezler.
*Ek sınavlar sonunda, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği derslerde dahil olmak üzere başarısız ders sayısını beşe indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Ek süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
*Azami öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu ders sayısını beşe düşürmüş olan öğrenciler ek sınavlara girme haklarını kullanmak istemiyorlarsa kayıtlı oldukları akademik birime yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Bu öğrencilere ek sınavlara girmeden dört yarıyıl ek süre verilir. Ek süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Dilekçe için tıklayınız.

*Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, başarısız olduğu ders sayısını beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
  
2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası  için tıklayınız.
RTEÜ 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44’üncü Maddesinin (C) Fıkrası Uygulama Esasları için  tıklayınız.

Hızlı Erişim